Starosta Inowrocławski w drodze Zarządzenia Nr 77/2011 z dnia 10 października 2011r. wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

KONTAKT:
Mariola Pierzchalska
pokój nr 22
tel: 052 35 92 258

KONTAKT:
Grażyna Kolczyńska
pokój nr 16
tel: 052 35 92 257

KONTAKT:
Iwona Brzezińska
pokój nr 16
tel: 052 35 92 257