Realizując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak przeciwdziałać tymi zagrożeniom.

Co to jest cyberbezpieczeństwo?

Cyberbezpieczeństwo jest to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy.

Co to jest incydent?

Incydent jest to zdarzenie, które ma lub może mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo.

Do najczęściej występujących incydentów należą:

 • kradzież tożsamości,
 • kradzież, modyfikacja lub niszczenie danych,
 • działalność złośliwego oprogramowania (wirusów, trojanów, ransomeware itp.), które rozprzestrzenia się w postacie załączników do e-maili, linków w e-mailach lub na stronach internetowych,
 • spam, czyli niechciane lub niepotrzebne wiadomości e-mail mogące rozprzestrzeniać złośliwe oprogramowanie,
 • ataki socjotechniczne (np. phising, czyli wyłudzanie poufnych informacji poprzez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję) w celu pozyskania np. danych logowania czy danych karty bankomatowej.

Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa:  https://incydent.cert.pl/

Jak zabezpieczyć się przed zagrożeniami:

Niektóre środki ochrony:

 • zabezpieczenie systemu operacyjnego programem antywirusowym i zaporą sieciową (firewallem),
 • skonfigurowanie programu antywirusowego, aby cały czas miał włączoną ochronę komputera, za każdym razem skanował podpinane nośniki cyfrowe np. pendrive i skanował pocztę elektroniczną,
 • konfiguracja sieci bezprzewodowej aby co najmniej wymagała podania hasła do sieci.

Dobre nawyki:

 • sprawdzanie plików pobranych z internetu za pomocą programu antywirusowego,
 • dbanie o aktualność systemu operacyjnego oraz oprogramowania antywirusowego – reagowanie na komunikaty z tym związane,
 • weryfikacja adresu nadawcy wiadomości e-mail,
 • konfiguracja filtrów antyspamowych dla e-maili,
 • sprawdzanie czy wiadomość e-mail, tytuł tej wiadomości i nazwa załącznika mają sens,
 • nieotwieranie maili jeśli są jakiekolwiek podejrzenia w powyżej wymienionym zakresie – usunąć bez otwierania,
 • nieotwieranie załączników o rozszerzeniach *.exe, *.com, *.pif, *.scr, *.bat – może to być wirus,
 • instalacja oprogramowania tylko z pewnego źródła np. strona producenta,
 • sprawdzanie, czy strony internetowe w szczególności strony banków, platformy zakupowe posiadają ważny certyfikat bezpieczeństwa i połączenia są szyfrowane – należy zwróć uwagę na zieloną kłódkę oraz na początek adresu czy jest tam „https”,
 • obserwowanie i czytanie komunikatów pojawiających się na ekranie komputera,
 • jeśli to nie jest konieczne niekorzystanie z publicznych hot-spotów (dostępu do internetu) np. w kawiarniach, sklepach, na lotnisku, a już w szczególności jeżeli zamierzamy logować się do banku lub w inne ważne miejsce,
 • niewysyłanie danych osobowych, logowania, numerów kont i kart kredytowych w niezabezpieczonych wiadomościach e-mail,
 • uważne sprawdzanie odnośników, w które zamierza się kliknąć,
 • nieprzechowywanie haseł w widocznym miejscu (np. naklejonych na monitor, pod klawiaturą),
 • w przypadku ujawnienia hasła natychmiastowa jego zmiana,
 • używanie różnych haseł do różnych portali,
 • stosowanie silnych czyli haseł o długości min. 8 znaków składające się z wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych,
 • nieużywanie w hasłach danych typu imię, nazwisko, data urodzenia lub popularnych słów.

Należy pamiętać, że banki nigdy nie wysyłają w wiadomościach e-mail odnośników służących do potwierdzania haseł czy transakcji, weryfikacji danych konta ani próśb o zalogowanie się. Jeśli otrzymasz taką wiadomość, jak najszybciej zgłoś ten fakt obsłudze banku.

Więcej informacji porad o cyberbezpieczeństwie uzyskasz na stronach:

https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberbezpieczenstwo
https://www.cert.pl/publikacje/
https://akademia.nask.pl/publikacje/
https://stojpomyslpolacz.pl/
https://dyzurnet.pl/