Fundacja "Daj Szansę" z Torunia oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu szkoleniowym pt. „Znaczenie więzi dla rozwoju dziecka z FASD” odbędzie się dn. 31 maja 2022 r. w Inowrocławiu.

W ramach współpracy z Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu mieszkańcy wraz z terapeutami Domu Pomocy Społecznej w Warzynie wykonali własnoręcznie makietę edukacyjną. W dniu 16 maja 2022 r., na uroczystym apelu z okazji Dnia Strażaka oraz obchodów jubileuszu 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej, Pani Starosta, Wiesława Pawłowska, przekazała wyżej wymienioną makietę na ręce Komendanta KPPSP w Inowrocławiu.

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdziła dwa programy adresowane do osób z niepełnosprawnością, wspierające ich niezależność oraz ułatwiające podejmowanie aktywności zawodowej i społecznej, poprzez zapewnienie mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu posiada swoją domową biblioteczkę, która dzięki Bibliotece Gminnej w Dąbrowie Biskupiej jest systematycznie uzupełniana i wymieniana o nowy księgozbiór. Dzięki gościnności pani dyrektor Danuty Wicher, grupa czytelników Domu miała okazję zapoznać się z ofertą biblioteki, wybierając nowe egzemplarze.

Korzystając z zaproszenia Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu wzięli udział w podsumowaniu konkursu na zakładkę do książki. Spośród 120 uczestników konkursu, zostało wyróżnionych dwoje mieszkańców Domu Pani Zofia oraz Pan Dawid.