8 Marca 2024 roku mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku mieli zaszczyt wystąpić na deskach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie dla Klubu Senior+. Występ został przyjęty z dużym entuzjazmem. Mieszkańcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. W podziękowaniu otrzymali pamiątkowy stroik i słodycze oraz zostali zaproszeni na uroczysty obiad. Z okazji przypadającego Dnia Kobiet mieszkańcy wręczyli symboliczny kwiatek dla wszystkich pań z klubu. 

Daję szansę i dmucham w skrzydła…

Dlaczego ludzie z deficytami, chcą dorównać najlepszym a najlepsi, szukają wsparcia dla swojej odporności psychicznej u tych z ograniczeniami? (sala C)
(Moc Słabości kontra Słabość Mocy.
Idea wzajemnego wzmacniania siebie na poziomie H2H)
To tytuł panelu dyskusyjnego w ramach Welconomy Forum in Toruń który odbędzie się 26 marca w Hotelu Copernicus w Toruniu, począdek godzina 13.00.

28 lutego w Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku odbyła się pierwsza część Trójmeczu Tenisa Stołowego DPS w Tarnówku – DPS w Ludzisku – DPS w Warzynie. Poziom gry był bardzo wysoki, rozgrywki odbywały się w przyjaznej atmosferze i zgodnie z zasadami fair play. Zawodników dopingowali przedstawiciele mieszkańców z DPS w Inowrocławiu oraz DPS w Parchaniu.

Karnawał jaki by nie był czy długi czy krótki, kiedyś skończyć się musi. Tegoroczny okres hucznych zabaw, maskarad, balów dobiegł końca 13 lutego, był więc jednym z krótszych. Okres karnawału jest jakby naturalnie wpisany w rytm natury, zwiastujący bliskie nadejście wiosny.

Dzisiaj, 23 lutego przypada ogólnopolski „Dzień Walki z Depresją”, ustanowiony w celu upowszechniania wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych. Zrozumienie czym jest depresja i jak jej zapobiegać czy leczyć pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z chorobą.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.