„Samodzielność-Aktywność-Mobilność” jest pakietem programów, którego celem jest rehabilitacja społeczna, zawodowa i lecznicza osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Obok narzędzi wspomagających mieszkalnictwo, pojawił się także moduł umożliwiający uzyskanie dofinansowania do zakupu samochodu. Moduł ten skierowany jest do osób z niepełnosprawnością ruchową i zakłada likwidację barier transportowych.

Dnia 10.12.2021 r. rozpoczął działalność, przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy Ośrodek Wsparcia i Testów (OWiT). 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje ze od dnia 1 września 2021r. przy każdym Oddziale PFRON uruchomione zostało Centrum Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienie której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu informuję, iż Powiat Inowrocławski przystąpił do realizacji programu finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”. W ramach programów wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem platformy SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/.