Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu  informuje, że Rada Nadzorcza PFRON podjęła uchwały wprowadzające zmiany w Programach  „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta oraz „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie.

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność” jest pakietem programów, którego celem jest rehabilitacja społeczna, zawodowa i lecznicza osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Obok narzędzi wspomagających mieszkalnictwo, pojawił się także moduł umożliwiający uzyskanie dofinansowania do zakupu samochodu. Moduł ten skierowany jest do osób z niepełnosprawnością ruchową i zakłada likwidację barier transportowych.

Dnia 10.12.2021 r. rozpoczął działalność, przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy Ośrodek Wsparcia i Testów (OWiT). 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje ze od dnia 1 września 2021r. przy każdym Oddziale PFRON uruchomione zostało Centrum Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienie której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem.