Powiat Inowrocławski otrzymał środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 167 880,00 zł przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzenia na każdą rodzinę zastępczą zawodową i każdego prowadzącego rodzinny dom dziecka.