Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Inowrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatu Inowrocławskiego

Data publikacji strony internetowej: 2021-07-01
Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2021-08-01
Data ostatniego przegladu: 2023-03-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Brak atrybutów ARIA w znacznikach określających role elementów interaktywnych (np. formularze, przyciski, alerty, slidery).
Brak możliwości przeglądania treści w wybranej orientacji wyświetlania (w pionie lub w poziomie) bez jej przewijania w poziomie.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Drapikowski, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 3592 265. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie mieści się przy ul. Mątewskiej 17, dojazd i wjazd na parking od ul. Mątewskiej, piesze dojście ścieżką pieszo-rowerową od pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej. Przy wejściu B do budynku wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście B do budynku od strony lewej wyposażone jest w przycisk dla osób niepełnosprawnych pozwalający przywołać ochronę budynku, która obsługuje i pomaga skorzystać z platform lub windy. Na parterze w budynku można korzystać z platformy, dojść można do pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dźwigu i platformy. W budynku dostępność dźwigu do wysokości I piętra, z pozostałych pięter osoby niepełnosprawne ruchowo mogą korzystać za pomocą schodołazu obsługiwanego przez ochronę budynku. Po korytarzach można poruszać się na wózkach inwalidzkich. Na parterze przy pomieszczeniu ochrony budynku usytuowane jest stanowisko do obsługi interesantów. Istnieje możliwość skorzystania z obsługi przy wymienionym stanowisku po uprzednim poinformowaniu pracownika ochrony. Na parterze na końcu korytarzy znajdują się toalety dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego; osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu z psem asystującym.