Jeśli jesteś zainteresowany(a) pobytem w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, oto informacje, które mogą Ci pomóc.

Realizacja zapisu art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Matki z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży winny mieć dostęp do informacji o przysługującej im pomocy w postaci schronienia w domu dla matek. Informacje należy zamieścić w BIP jednostki samorządowej – co zostało zawarte o wynikach kontroli NIK LBY.430.001.2020  Nr ewid.19/2020/P/067/LBY.

Galeria zdjęć Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Akty prawne na podstawie których funkcjonuje Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży