KONTAKT:
Małgorzat Łaniecka
pokój nr 16
tel: 052 35 92 256

Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia- na miarę jej indywidualnych możliwości.

Realizacja przez warsztat zadań, o których mowa odbywa się poprzez:

 1. ogólne usprawnianie,
 2. rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
 3. przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej,
 4. rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
 5. rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu

organ prowadzący: Stowarzyszenie Pomocy Upośledzonym Umysłowo
ul. E. Plater 3
88-100 Inowrocław
tel. 052 353 84 34
kierownik: Alicja Urbaniak

Pracownie WTZ:

 • pracownia ogrodnicza,
 • pracownia stolarska,
 • pracownia kulinarna i gospodarstwa domowego,
 • pracownia plastyczno-poligraficzna,
 • pracownia krawiecka,
 • pracownia umiejętności społecznych.