Tarnówko 2
88-121 Chełmce
tel 052 351 68 84
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dom przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Liczba miejsc: 80
Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od 1 marca 2024 r.: 7 506,03 zł
Dom posiada standaryzację
dyrektor: Dariusz Cykulski

Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla 80 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie kobiet i mężczyzn. Posiada zezwolenie na jego prowadzenie wydane na czas nieokreślony.
Dom jest jednostką stacjonarną, świadczącą osobom wymagającym całodobowej opieki, usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
Celem Domu jest stworzenie mieszkańcom warunków godnego życia w poczuciu bezpieczeństwa.
Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku leży w południowo – wschodniej części gminy Kruszwica, nad wschodnim brzegiem jeziora Gopło, na terenie Nadgoplańskiego Parku Krajobrazowego. Usytuowanie to umożliwia korzystanie z walorów przyrodniczych i podziwianie piękna malowniczej okolicy. Miejscowość Tarnówko wzmiankowana jest w dokumentach biskupa włocławskiego z 1487 roku. Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku rozpoczął swoją działalność od 1953 roku.

WARUNKI LOKALOWE

Budynek ten pozbawiony jest barier architektonicznych, wyposażony w windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapewniamy pokoje jedno, dwu i trzyosobowe wyposażone zgodnie z wymogami standaryzacji. Wszystkie pokoje posiadają instalację przyzywową i przeciwpożarową. Każdy pokój posiada gniazdka elektryczne i złącze RTV. Odpowiednia liczba łazienek i toalet przystosowana jest również do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Do dyspozycji mieszkańcy mają:

 • pokoje dziennego pobytu ( w tym sala telewizyjna, czytelnia, sala do muzykoterapii, sala sportowa)
 • sala Doświadczania Świata
 • sale do terapii zajęciowej
 • jadalnię
 • kuchenkę pomocniczą ( na parterze oraz piętrze domu)
 • kaplicę
 • palarnię
 • pokój gościnny
 • pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia
 • gabinet medycznej pomocy doraźnej
 • sala do rehabilitacji
 • łazienka do hydromasażu.

Ponadto oferujemy:

 • opiekę lekarską: internistyczną, psychiatryczną i inną specjalistyczną
 • opiekę pielęgniarską
 • rehabilitację
 • całodobową opiekę i pielęgnację
 • pełne wyżywienie – w tym diety specjalistyczne
 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych np. w urzędach, kontaktach z rodzinami itp.


FORMY USŁUG PROPONOWANYCH PRZEZ DOM

Metody i formy pracy zostały dostosowane do ogólnego stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych,upodobań i zainteresowań mieszkańców. Propozycje zajęć zostały opracowane dla każdego stopnia upośledzenia umysłowego. Aktywizacja zajmuje w Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku jedno z najważniejszych zadań, ma na celu rozwijanie zainteresowań i mobilizuje mieszkańców do aktywnego wykorzystania czasu wolnego. Pracownicy w swojej pracy przekonują, że aktywny tryb życia przedłuża życie, dodaje sił w walce z chorobą, a co najważniejsze poprawia samopoczucie. Opierając się na doświadczeniu pracowników, personel wkłada bardzo dużo wysiłku w organizację zajęć aktywizujących, przedstawiając nowe formy i metody pracy mieszkańcom dostosowując je do ich potrzeb i możliwości.

Mieszkańcy mają również do dyspozycji:

PRACOWNIA RĘKODZIELNICZA
W tej pracowni mieszkańcy wykonują różne rzeczy w oparciu o wszystkie możliwe materiały. Wykorzystuje się tu zarówno papier, farby, klej, piasek, glinę oraz wiele innych rzeczy. Główną zasadą jest poszukiwanie takich zadań, aby były możliwie proste do wykonania, a efekt pracy duży. Wytwory rękodzielnicze prezentowane są podczas wystaw i konkursów.
Formy pracy/ techniki ikebany,guling, nawlekanki, wiklina papierowa, robótki ręczne, zdobnictwo, wyklejanie, wycinanie itp.

SALA REWALIDACYJNA
Zasadniczym celem zajęć pracowni jest poszerzenie świata doznań oraz wyzwalanie aktywności poznawczej i społecznej. Cel szczegółowy polega na stymulowaniu rozwoju różnych sfer funkcjonowania uczestnika terapii. Należą do nich : naśladowanie, percepcja (wzrokowa, słuchowa), motoryka mała, koordynacja wzrokowo-słuchowa, działania poznawcze (mowa czynna, pamięć, uwaga, myślenie), uspołecznianie, czynności samoobsługi. Program obejmuje:

 • elementarne umiejętności czytania i pisania ( podpisywanie się, pisanie prostych wyrazów, czytanie podstawowych słów)
 • elementarne umiejętności liczenia ( znajomość cyfr, odliczanie, liczenie przedmiotów i osób, treningi budżetowe)
 • orientacje w czasie ( dni tygodnia, godziny, umiejętności odczytywania czasu na zegarku
 • orientację w przestrzeni itp.

Sala wyposażona jest w komputer przeznaczony do nauki za pomocą programów multimedialnych.

KUCHNIA TERAPEUTYCZNA
Tematyka zajęć obejmuje rozpoznawanie poszczególnych produktów za pomocą wzroku, dotyku, smaku i zapachu. Mieszkańcy uczą się też obsługiwać sprzęt gospodarstwa domowego oraz wyrabiają w sobie nawyk estetycznego nakrywania do stołu, podawania potraw i posługiwania się sztućcami. W tej pracowni zajęcia polegają najczęściej na przyrządzaniu rozmaitych potraw, wypieku ciast, przygotowywaniu surówek i sałatek.

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
Jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Sala ta przeznaczona jest dla mieszkańców z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim. Głównym celem terapii jest doświadczenie świata zmysłami wzroku, węchu, słuchu i dotyku oraz odprężenie, relaks , wyciszenie. Sala wyposażona jest w łóżko wodne, basen kulkowy, światłowody, tablice polisensoryczne, kulę obrotową, wibropodest, tablicę świetlno-dźwiękową, emiter zapachów oraz kolumnę wodną. Prowadzone w niej zajęcia to ćwiczenia z zakresu Veroniki Shemborne, Knilla itp.

SALA REHABILITACYJNA
Oferuje zabiegi w zakresie:

 • kinezyterapii ( rowery rehabilitacyjne, rotory, atlas, trenażer eliptyczny, ergometr,piłki lekarskie, drabinka, ławka, materace, stół rehabilitacyjny, ciężarki)
 • fizykoterapii ( bioptrom, sollux,)
 • masaż ręczny,
 • masaż wodny.

Ponadto:

 • ćwiczenia indywidualne, grupowe, gry i zabawy ruchowe.


SALA SPORTOWA
Sala wyposażona jest w wysokiej klasy sprzęt sportowy: atlas, bieżnia, rowery rehabilitacyjne, materace, drabinka, worek treningowy, itp. Zajęcia dostosowane są do możliwości fizycznych mieszkańca. Mieszkańcy swoją sprawność fizyczną mogą zaprezentować na zawodach i spartakiadach.

SALA DZIENNEGO POBYTU - MUZYKOTERAPIA
Stosowana jest indywidualnie lub w grupie. Raz w tygodniu prowadzone są zajęcia muzyczno – wokalne. Zawierają one zajęcia rytmiczno - ruchowe, naukę i poznawanie piosenek, gra na instrumentach muzycznych, możliwość przynależności do zespołu artystycznego " Tacy Sami". Dodatkowo prowadzone są zajęcia z choreoterapii oraz dramy.

SALA DZIENNEGO POBYTU - BIBLIOTERAPIA
Polega na korzystaniu z czasopism i książek, które stymulują rozwój myślenia i wiedzy. Ma bardzo dobry wpływ na rozwój osobowości, uczy akceptacji i zaufania. Udział w zajęciach ma charakter bierny, prowadzone wśród osób, które nie potrafią czytać lub mają kłopoty ze wzrokiem. Czynny, gdy mieszkaniec sam dobiera sobie odpowiednią literaturę i czyta w czytelni. Sala wyposażona jest w bogaty księgozbiór oraz codzienną prasę.

DRUŻYNA HARCERSKA
Oferuje:

 • dobrowolny udział w drużynie " Słoneczna Gromada"
 • uczestnictwo w obozach Nieprzetartego Szlaku
 • udział w zbiórkach, imprezach środowiskowych
 • imprezach harcerskich organizowanych w domu (wigilia harcerska, światełko betlejemskie, podchody).

W ramach działalności DPS proponujemy również:

 • silwoterapię (spacery po okolicy, zbieranie darów natury)
 • wycieczki piesze
 • turnusy rehabilitacyjne
 • wyjazdy do kina, teatru, na basen
 • zajęcia świetlicowe (gry planszowe,towarzyskie,)
 • imprezy kulturalno - oświatowe wg. Kalendarza Imprez Domu (coroczny Zjazd Rodzin, zabawy karnawałowe i okolicznościowe, urodziny mieszkańców)
 • spotkania integracyjne
 • redagowanie gazetki domu " Nasze Sprawy"
 • ergoterapia (prace porządkowe na terenie domu oraz parku)
 • zooterapia (opieka nad zwierzętami)
 • socjoterapia
 • udział w samorządzie mieszkańców - Rada Mieszkańców
 • przygotowywanie gazetek ściennych.

Personel Domu to bardzo dobra wykwalifikowana kadra, która czuwa nad prawidłową realizacją procesu aktywizacji. Realizacja dokumentowana jest w Indywidualnym Planie Wsparcia oraz indywidualnych dokumentach mieszkańców dotyczących aktywizacji.