Już wkrótce osoby z niepełnosprawnościami korzystające z koncentratora tlenu lub respiratora będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do energii elektrycznej w ramach modułu I obszaru E programu Aktywny Samorząd.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.