Daję szansę i dmucham w skrzydła…

Dlaczego ludzie z deficytami, chcą dorównać najlepszym a najlepsi, szukają wsparcia dla swojej odporności psychicznej u tych z ograniczeniami? (sala C)
(Moc Słabości kontra Słabość Mocy.
Idea wzajemnego wzmacniania siebie na poziomie H2H)
To tytuł panelu dyskusyjnego w ramach Welconomy Forum in Toruń który odbędzie się 26 marca w Hotelu Copernicus w Toruniu, począdek godzina 13.00.

Moderator: Marcin Banaszkiewicz – Trener LinkedIn, Organizator SzczytH2H

Marta i Magdalena Wróbel - idea #MocSłabości, Ambasadorki dobrego życia z niepełnosprawnościami, Rada Programowa Szczyt H2H

Prelegenci:

Anna Cieciórska – Właścicielka Firmy Anielskie Ciastka z Torunia

prof. dr hab. Michał Zembala - europejski specjalista w zakresie kardiochiurgii i chirurgii naczyniowej (FETCS) oraz transplantologii klinicznej

Magdalena Zalewski – Wiceprezes Polish Airports Academy/Heart of HR

Artur Trukawiński – Hotele Arche

dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK – Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

goście specjalni:

Krzysztof Głombowicz – dziennikarz niepełnosprawny

Szymon Karwasz – OzN, prowadzi firmę SiMedia-Linkedln Consulting (nagranie)

Wstęp wolny jednak należy pamiętać o rejestracji na panel na stronie : https://welconomy.pl/formularz-rejestracyjny.