Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował o zmianach wprowadzonych do programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta.

  • program jest realizowany bezterminowo, do wyczerpania budżetu Programu;
  • rozszerzona została grupy beneficjentów programu o osoby, które nie są absolwentami ale opuszczają rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze;
  • dofinansowanie może starać się osoba, która nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której pracuje lub poszukuje pracy.

Korzystna zmiana w Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie

Rada Nadzorcza PFRON w Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie uchyliła kryterium wieku. Obecnie w programie pomoc mogą otrzymać również osoby powyżej 65 roku życia.

Zmiany, które wejdą w życie od dnia 1 marca 2024 roku:

dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego będzie udzielane na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia, do 60 miesięcy.