Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzony 10 października został ustanowiony w 1992 przez Światową Organizację Zdrowia. Od samego początku jednym z głównych założeń było zwrócenie uwagi na profilaktykę zaburzeń emocjonalnych i psychicznych, szeroka kampania edukacyjna społeczeństwa i upowszechnienie polityki zdrowotnej. Tegorocznym hasłem przewodnim jest ,,Zdrowie psychiczne jest powszechnym prawem człowieka''. Galopujące tempo życia mieszkańców wielu państw świata, nękające ich problemy społeczne, gospodarcze i polityczne, dyskryminacja społeczna oraz długotrwała ekspozycja na stres mogą być przyczyną powstawania zaburzeń lękowych i depresji. Według danych WHO obecnie u blisko 800 mln osób na świecie występują zaburzenia zdrowia psychicznego. Bardzo dużo osób choruje na schizofrenię i depresję. Niepokoi też ilość osób młodych cierpiących na zaburzenia depresyjne, które rokrocznie zbierają ponure żniwo samobójstw.

Kolejny raz w Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu spotkali się przedstawiciele Starostwa Powiatowego Inowrocław wraz z wicestarostą Tadeuszem Majewskim, dyrektor PCPR oraz  zaproszeni goście. Mieszkańcy Domu przed zgromadzonymi zaprezentowali montaż słowno - muzyczny ,,Miłość najlepszym drogowskazem''. Spotkanie było też okazją do multimedialnego podsumowania dotychczasowych działań w ramach ,,Obchodów Roku gen. Władysława Sikorskiego w Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu". 

Uczestnicy spotkania
Wręczanie kwiatów
Występ artystyczny
Występ artystyczny
Występ artystyczny
Występ artystyczny
Występ artystyczny
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania