Oddział Kujawsko-Pomorski PFRON zaprasza do udziału w projekcie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

W ramach realizacji projektu „Zrozumieć dziecko w rodzinie zastępczej i adopcyjnej” finansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń, Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży w Toruniu zajmuje się przygotowaniem poradnika skierowanego do placówek edukacyjnych, który ma przedstawić funkcjonowanie dzieci wychowywanych w rodzinnej pieczy zastępczej i w rodzinach adopcyjnych na różnych etapach edukacyjnych oraz na różnych etapach rozwoju dziecka.

Szanowni Mieszkańcy Powiatu!
Prosimy o poświęcenie 5 minut Państwa czasu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu zaprasza do wypełnienia ankiety, która jest anonimowa i dobrowolna. Jej celem jest poznanie Państwa opinii oraz wiedzy dotyczącej rodzicielstwa zastępczego.

Informujemy, że w piątek 2 kwietnia i wtorek 6 kwietnia 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu będzie zamknięte w celu przeprowadzenia dezynfekcji w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych zaprasza na szkolenia z tematyki:

Zapraszamy osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności do składania wniosków w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
O dofinansowanie ze środków PFRON można ubiegać się w ramach następujących zadań: