Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza rodziny zastępcze na szkolenia
w ramach realizacji projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 3” z następujących tematów
- Trening umiejętności interpersonalnych
- Trening zarządzania emocjami jako forma psychoedukacji
- Jak zaszczepić się na wypalenie zawodowe – radzenie sobie ze znużeniem
i zmęczeniem w pracy.