Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Dnia 06.10.2021 r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu „Aktywność-Integracja” realizowanego przez Fundację Pro-Europa z Torunia w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu. Uczestnicy rozpoczęli swoją przygodę
z projektem „Treningiem motywacji i kompetencji”, który ma stymulować do podejmowania działań oraz interakcji społecznych, ale jest także doskonałą okazją do poznawania siebie nawzajem i zawarcia nowych znajomości.

Przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poświęcona jest konferencja, która odbyła się 6 października 2021 r. w inowrocławskim Teatrze Miejskim. Jej organizatorami byli Powiat Inowrocławski i Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Poniżej lista osób zakwalifikowanych do I tury projektu “Aktywność-Integracja”.

Fundacja Aktywizacja Oddział w Bydgoszczy, zaprasza na Targi Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami, które odbędą się dnia 07.10.2021 r. w godzinach 11:00 – 14:00 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5 / Bydgoszcz.

Logo RWC

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza rodziny zastępcze na szkolenia
w ramach realizacji projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 3” z następujących tematów
- Trening umiejętności interpersonalnych
- Trening zarządzania emocjami jako forma psychoedukacji
- Jak zaszczepić się na wypalenie zawodowe – radzenie sobie ze znużeniem
i zmęczeniem w pracy.