Przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poświęcona jest konferencja, która odbyła się 6 października 2021 r. w inowrocławskim Teatrze Miejskim. Jej organizatorami byli Powiat Inowrocławski i Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Jeszcze kilka lat temu przemoc domowa była traktowana jako marginalne zjawisko, pojawiające się w patologicznych rodzinach. Obecnie wiadomo, że jest to problem powszechny, który dotyka wszystkie grupy społeczne. Niemal każdego dnia dowiadujemy się o tragicznych wydarzeniach w rodzinach. Przemoc jest zjawiskiem bardzo trudnym do rozpoznania, bowiem sprawcami są najbliżsi. Zadaniem instytucji jest ochrona osób przed krzywdzeniem ze strony najbliższych.

Podczas spotkania można było wysłuchać wykładów dotyczących problemów przemocy w rodzinie oraz zapoznać się z niestandardowymi sytuacjami w procedurze Niebieskiej Karty, które przedstawił dr nauk społecznych Marek Mudant. W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dr nauk prawnych Grzegorz Wrona, zapoznał uczestników spotkania z aktami prawnymi.

Ciekawym elementem konferencji były wykłady przedstawicieli Służby Więziennej por. Elżbiety Kamińskiej z Zakładu Karnego w Grudziądzu oraz por. Krzysztofa Spały z Zakładu Karnego w Inowrocławiu, którzy przedstawili zjawisko przemocy z perspektywy skazanych. Psycholog, Joanna Kuta omówiła wpływ pandemii na eskalacje przemocy w rodzinie. Konferencję zakończył panel dyskusyjny, podczas którego można było uzyskać odpowiedzi na zadawane pytania oraz uczestniczyć w dyskursie. Honorowy patronat nad konferencją sprawowała starosta Wiesława Pawłowska.

Występ artystyczny
Powitanie przez Panią Starostę Wiesławę Pawłowską
Wystąpienie przedstawiciela policji
Wystąpienie Pana Grzegorza Wrony
Występ artystyczny
Goście konferencji
Wystąpienie Pani Elżbiety Kamińskiej
Wystąpienie Pani Elżbiety Kamińskiej
Zapowiedź prowadzącego
Zapowiedź prowadzącego
Wystąpienie Pana Marka Mudanda
Wystąpienie Pana Krzysztofa Spały
Wystąpienie Pani Joanny Kuty
Panel dyskusyjny
Panel dyskusyjny
Panel dyskusyjny
Podziękowania od Pani dyrektor Alicji Aleksander
Podziękowania od Pani dyrektor Alicji Aleksander
Podziękowania od Pani dyrektor Alicji Aleksander
Podziękowania od Pani dyrektor Alicji Aleksander