A A A

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Szanowni Mieszkańcy Powiatu!
Prosimy o poświęcenie 10 minut Państwa czasu.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu zaprasza do wypełnienia ankiety, która jest anonimowa i dobrowolna. Jej celem jest poznanie Państwa opinii dotyczących najważniejszych problemów społecznych, określenie potrzeb i wyznaczenie kierunków działań. Zebrane informacje posłużą wyłącznie sporządzeniu zbiorczych zestawień i zostaną wykorzystane do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Inowrocławskiego na lata 2021-2027.
Ankietę proszę wypełnić i przesłać do dnia 14 marca 2021 r.
Ankieta


Ankietę można również wydrukować, wypełnić i przekazać pocztą na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
lub umieścić w urnie znajdującej się przy wejściu do siedziby PCPR. Ankieta.pdf (92,9KB)