A A A

Światowy dzień pracy socjalnej


Z okazji
Światowego Dnia Pracy Socjalnej,
wszystkim pracownikom pomocy i integracji społecznej
składam gorące życzenia i podziękowania.
Praca, którą Państwo wykonujecie wymaga nie tylko wiedzy
ale też empatii i poświęcenia.
Pomoc drugiemu człowiekowi zawsze przynosi satysfakcję i spełnienie.
Życzę byście Państwo na co dzień odczuwali nie tylko spełnienie,
ale również wdzięczność i życzliwość podopiecznych.
Bukiet

Dyrektor
Alicja Aleksander
wraz z Pracownikami Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Inowrocławiu