No sBlock: IMAGES_DESCRIPTION_1 in file: templates/pages_default.tpl
Powiatowe Obchody Światowego Dnia Chorego - PCPR Inowrocław
A A A
  • Powiatowe Obchody Światowego Dnia Chorego

Powiatowe Obchody Światowego Dnia Chorego

W Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku po raz kolejny obchodzono Światowy Dzień Chorego. Ustanowił go Jan Paweł II dnia 13 maja 1992 r. w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia – kard. Fiorenzo Angeliniego. Wyznaczył wówczas jego datę na 11 lutego – wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Pierwszy taki dzień obchodzono właśnie w tym francuskim sanktuarium maryjnym. Od wielu lat tradycją Naszego Domu stały się Powiatowe Obchody Światowego Dnia Chorego. Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku jako organizator XVI Powiatowych Obchodów Światowego Dnia Chorego gościł władze wojewódzkie, powiatowe i gminne. Mszę świętą w intencji chorych koncelebrował Jego Ekscelencja Biskup Bogdan Wojtuś. W homilii Jego Ekscelencja podkreślił wielką rolę i wkład osób opiekujących się i pracujących z chorymi na rzecz poprawy ich stanu zdrowia oraz udzielił błogosławieństwa uczestnikom uroczystości. W przyjaznej atmosferze zostali wyróżnieni mieszkańcy DPS-ów Powiatu Inowrocławskiego, którzy pomimo swoich ograniczeń i choroby potrafią wspierać współmieszkańców w pokonywaniu słabości a swoim zaangażowaniem i postawą stanowią wzór do naśladowania.

Zapraszamy do galerii