A A A

Moduł I

 • Obszar A

  Likwidacja bariery transportowej.

 • Obszar B

  Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym.

 • Obszar C

  Likwidacja barier w poruszaniu się.

 • Obszar D

  Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka)