A A A

Wnioski

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier (PDF, 99,9 KB) Wniosek o przyznanie dofinansowania do zakupu przedmiotu ortopedycznego/środka pomocniczego ze środków PFRON (PDF, 89,2 KB) Wniosek o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
ze środków PFRON (PDF, 80,1 KB)
Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (PDF, 131,8 KB)
Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego (PDF, 63,1 KB) Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji dla osób niepełnosprawnych (PDF, 310,6 KB)
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji dla osób niepełnosprawnych (wersja doc) (ZIP, 66,2 KB)
Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (PDF, 60 KB) Załącznik do wniosku osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (PDF, 175 KB) Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - część 1 (PDF, 182,9 KB) Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - część 2 (PDF, 49,5 KB) Załącznik do wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (PDF, 92,7 KB) Wniosek o dofinansowanie do oprocentowania zaciągniętego kredytu bankowego (PDF, 68,1 KB) Wniosek o udzielenie pomocy w ramach programu intergacyjnego dla osoby, która uzyskała status uchodźcy (PDF, 43,3 KB) Wniosek o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała ochronę uzupełniającą (PDF, 43,5 KB)