A A A

FAS/FASD - szkolenie dla opiekunów

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wideokonferencji. Wszelkie szczegóły podaję poniżej.

FAS/FASD – PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY

Szkolenie dla opiekunów
 1. Czym jest Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)?
 2. Poznanie podstawowych objawów FAS/FASD.
 3. Funkcjonowanie podopiecznych z FAS/FASD.
 4. Funkcjonowanie społeczne osób z FAS/FASD.
 5. Podopieczny z FAS/FASD w procesie edukacji.
 6. Praca z obniżonym funkcjonowaniem intelektualnym w FAS/FASD.
 7. Praca z zachowaniami trudnymi.
 8. Praca z pobudzeniem psychoruchowym.
 9. Praca z motywacją do nauki.
 10. Praca z trudnościami w adaptacji i komunikacji.
 11. Praca z problemami życia codziennego osób z FAS/FASD.
 12. Techniki terapeutyczne i wspierające rozwój podopiecznych z FAS/FASD.

Termin szkolenia: 19.03.2021r

Wymiar czasowy: 3x45 minut

Godzina rozpoczęcia: 13:00

Koszt: 100zł brutto od osoby

Trener: Michał Maciejak

Karta zgłoszeniowa